Østskauen

Scroll nedover på siden for turbeskrivelsene

På denne siden finner du turtips for området øst for Krøderfjorden fra Hamremoen til Ørgenvika. Området innbefatter den idylliske skogsbygda Redalen. Høyeste kollen på denne siden av Krøderfjorden er Blodfjell 747 moh, tvers overfor Ringnes på Norefjellsiden. Fra Blodfjell er det vid og vakker utsikt mot Norefjell og Hallingdal

Utsikten fra Blodfjell

Området øst for Krøderfjorden er kupert med myrområdet og skrinn blandingskog. Naturreservatene Knipetjennåsen og Oksåsen legger beslag på en stor del av Østskogen. Det er skiltet og merket turstier fra Gren, Noresund, Flata og Redalen inn i området.

Turtips for Østskogen, Krødsherad

Rundtur om Blodfjell

Blodfjell massivet ligger på østsiden av Krøderfjorden, tvers overfor Ringnes Gård på Norefjellsiden. Det er merket sti fra Flata, avkjøring fra FV 280 ved Roskifte, hvor inn på Haugerudveien til krapp sving med avkjøring til Flata. Her kan bilen parkeres og fjellstøvlene snøres på. Vi velger å følge bilveien nordover omlag 1 km til merket på tømmervei litt sør for Bottolvsbekken. Vi følger stien inn i Storås Naturreservat hvor vi kommer fram til Lomtjern. Videre om Venamøy og Bergatjern før nedom kløft og opp til varden (745 m)på Store Blodfjell. Det er storslått utsikt denne flotte toppen hvor vi kan beskue Krøderfjorden (under oss), ha Norefjell med Høgevarde, Hestjunnatten tett innpå og Hallingdalsfjella i synsranden.

Blodfjell har to markerte topper, hvor Vesle Blodfjell er der høyeste med sine 747 m. Turstien går innom begge før det bærer utover mot Bråtatjennene. Stien vender etterhvert mot vest og nord gjennom kupert terreng, Vi krysser en tømmervei før vi når snuplassen på Flataveien. Denne følger vi omlag 500 m til turens startpunkt. Turen er totalt 9 km lang, men kan føles krevende med noen med noen utsatte og litt vanskelige passasjer ned underveis.

Rundtur om Gapahuken i Greensåsen

På østsiden av Krøderfjorden, ved FV 280 omlag tre km etter Hamremoen i retning mot Noresund, ligger Green gårdene. Her stikker det inn en tømmervei med P-mulighet Litt opp langs veien er det skiltet og merket tursti inn til høyre. Denne slynger seg oppover den bratte åsen og fram til “Gapahuken i Greensåen”. Selve gapahuken ligger på ei fjellhylle omlag 300 høydemetet over Krøderfjorden. Utsikten sør og vestover er flott med Greengårdene under oss og Råenskogen på andre siden av Krøderfjorden.

Stien virere er merket fram til traktorvei som kan følges ned igen til turens utgangspunkt. Hele turen er omlag 5 km, der oppturen er slitsomog og nedturen krever årvåkenhet.

Til Bukkåsen, Trytetjenn og Flæa (684 m)

Denne turen har “Gamle Mester” ved Olberg Kirke, som utgangspunkt. Den eldgamle eika ved FV 280, drøye 2 km før Noresund, har avkjøring med P-område. Fra østenden av P-området tar blåmerket sti opp bratt forbi enebolig og inn i skogen. Etter hvert slakere stigning før inn på sti/hestevei som går jamt bratt oppover om lag 500 m til skiltet sti høyre tar inn til Bukkåsen. Vi velger å gjøre avstikkeren på 700 m bortom dette flotte utsiktspunktet. Vid utsikt mot Krøderen med “Villa Fridheim” sognekirken og bær-åkerne på sørvestsida av fjorden.

Tilbake til sti-delet hvor igjen inn på den merkede stien mot Trytetjenn og Flæa. Igjen stiger det trutt opp til langs Kvennbekken til passering av bekken og møte med skogsbilvei og lunneplass. Vel 2,5 km hit. Stien mot Trytetjenn og Flæa krysser bekken mot høyre og følger røft far etter hogstmaskin bratt oppover til nytt sti-dele. Høyre om lag 200 m til Trytetjenn og venstre vel 1 km langs fjellrygg til toppvarden på Flæa. I løpet av 7 km (inkl. avstikkere) har vi gjort unna 600 høydemeter, så tid for rast

Utsikten fra Flæa er vid og vakker; mot vest ser vi mot Norefjell, mot Redalen og Holleia, mot nord skuer vi mot Vassfaret. Det er to flere muligheter ved returen ti “Gamle Mester” Beste valg er å fortsette fra varden på merket sti videre til Sundsetertjenn. På sørsiden av tjennet er det tømmervei ned til Kvenndalen, hvor inn på samme vei vi kom opp.

%d bloggere liker dette: