Buskerud Midtfylke

Turtips i Buskerud Midtfylke

Fotturer i Modum, Sigdal og Krødsherad

Velg neste sider ved å trykke på meny under:

Bergsjø med Øståsen og Vikersundbakken

Med Buskerud Midtfylke mener vi i vår sammenheng det opprinnelige arealet som først benyttet “Buskerud” som navn på en statlig administrativ enhet, Buskerud Fogderi, et stort areal på hele 1700 kvadratkilometer, og som i dag innbefatter kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Noen av turbeskrivelsene krysser grensene til Eiker, Lier, Ringerike, Flå, Flesberg og Rollag. Buskerud Midtfylke består av høyfjell, store skogsområder og produktive landbruksarealer. Flere innsjøer og skogsvann stykker opp landskapet, og elvene skaper et tjuetalls fosser på sin ferd mot Åmot (elvemøte), der Drammenselva samler vannmassene fra Valdres, Hallingdal og Sigdal og fortsetter sin ferd gjennom Eiker mot Drammensfjorden og havet.

Buskerud Midtfylke byr på et betydelige muligheter for den som søker seg ut i spennende og variert natur, vil oppdage kultur skatter eller delta i idrettsaktiviteter

Buskerud Midtfylke har en rik historie hvor mennesker har levd i årtusener. Noen av Norges best bevarte helleristninger finner vi i øvre del av Drammenselva. Vikinger reiste og etterlot middelalderkirker både i Modum og Sigdal. Naturen i Buskerud Midtfylke har inspirert kunstnere til å skape en rekke kjente norske nasjonale skatter.

Middelalderkirken på Heggen

Interessant geologi og sjeldne bergarter i Buskerud Midtfylke

Modumfeltet er en del av det norske grunnfjellet og ligger sentralt i Buskerud Midtfylke. Feltet er internasjonalt kjent, og hele sju mineraler har blitt funnet her før noe annet sted i verden. Her finnes en rekke bergarter som er nesten 1500 millioner år gamle. Deler av arealet ble så dekket av sjøvann og når havet trakk seg tilbake etterlot det havbunn. Over en lang periode ble havbunnen presset sammen under en fjellkjede til hard gneis. Det ble så varmt at noen av bergartene smeltet og dannet gabbro, en grovkornet mørk dypbergart. I disse lagene finnes metall forekomster som jern, nikkel og kobolt. For om lag 500 millioner år siden lå deler av Buskerud Midtfylke under havet nær ekvator. Den gang var klimaet varmt, og havet var grunt med et yrende liv i vannet. Bevis for dette finner vi som fossiler av trilobitter i åsen ved Vikersundbakken. Senere var det høy vulkansk aktivitet i vårt område. Visste du at fordypningen i landskapet der Glitre ligger er en kaldera, en sluknet vulkan ?

Det har vært betydelig gruvevirksomhet i Buskerud Midtfylke over flere hundre år. På første del av 1800-tallet lå Norges største bergverk, Modums Blaafarveværk med mer enn 1200 gruvearbeidere i Skuterudåsen i Modum. Det var betydelig gruvedrift etter nikkel i Sigdal.

Topografi og grunnforhold er varierte i Buskerud Midtfylke. Vekstvilkårene har tilpasset seg og skapt et planteliv med stort mangfold. Dyr og fugleliv er som et fastlands-Norge i miniatyr; her er både kongeørn, hauk og falk, gaupe, villrein, elg, hjort og rådyr. Ulv og bjørn streifer gjennom skogene nesten hvert år.

Høyfjell med villrein, bugnende moltemyrer og godt ørretfiske

Villrein nær Høgevarde

Norefjell og Eggedalsfjella utgjør den alpine av Buskerud Midtfylke. Områdene er de nærmeste høyfjell til Oslo-regionen. Dette gjør området svært attraktivt for fritidsboliger, hoteller og alpinanlegg. Flere enn 5000 hytter er reist på Norefjell og i Eggedalsfjella. Allikevel har området relativt godt bevarte friarealer. Turstier og skiløyper er merket i både på Krødsherad og Eggedal sidene av fjellområdene. Også fra Flå i Hallingdal og Rollag i Numedal er det turstier og skiløyper til turisthytter og topper. Norefjell og Eggedalsfjella egner seg godt for dagsturer, området er lett tilgjengelig og har vel utbygget infrastruktur.

Kultur og idrett i Buskerud Midtfylke

I dag markedsfører Sigdal og Krødsherad seg under fellesbetegnelsen “Kunstnerdalen”. Den sørvestlige delen av Modum med Modums Blaafarveværk på Haugfoss hører naturlig med til “Kunstnerdalen”, for her oppholdt flere av Norges mest kjente malere seg i perioder. I nasjonalromantikkens tid ble den spektakulære fossen et yndet motiv. Blant de som benyttet sommeren ved Haugfoss var både Edvard Munch og Frits Thaulow. I dag er Blaafarveværket et av Norges mest besøkte museer. I de flotte gamle bygningene er det populære årlige kunstutstillinger. På Blaafarveværket arrangeres det også konserter hver helg sommeren igjennom.

Kjente kunstnere fra gullalderen i norsk malerkunst som Theodore Kittelsen og Christian Skredsvig bosatte seg i Sigdal og hadde sine mest produktive år der. Eventyrsamleren og presten Jørgen Moe hadde sitt embete som sokneprest i Olberg Kirke i Krødsherad.

I dag ligger Buskerud Folkemusikksenter i Prestfoss og eventyrmuseet “Villa Fridheim” i Noresund. Museumsjernbanen “Krøderbanen” går mellom Vikersund og Krøderen.

Modum er selve idrettskommunen i Buskerud Midtfylke. Med verdens mestvinnende skiskytter, Ole Einar Bjørndalen og hans Simostranda Skiskytteranlegg, verdens største skiflygingsbakke, Vikersundbakken og Furumo Idrettspark med kunstisbane, svømmehall og friidrettstadion er Modums innsats for konkurranseidrett anerkjent langt utenfor Norges grenser