Friluftsliv

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er ii.6.1.jpg
På tur i Trillemarka Naturreservat

For nordmenn flest så er ordet friluftsliv positivt ladet, og det henspiller på natur-opplevelse, frihet og bevegelse utendørs. En forutsetning for å delta i et aktivt friluftsliv er at en finner trivsel og glede ved å oppholde seg ute, gå på tur eller på annen måte ta seg fram uten bruk av motorisert hjelpemiddel. Noen vil hevde at all tilrettelegging forstyrrer friluftslivet, og at områder med begrensede inngrep i naturen gir størst ekthet og frihet. Disse blir hørt ved at det opprettes vernede områder. Andre vil applaudere at målrettet tilrettelegging gir flere anledning til å oppleve naturen på nært hold. Etablering av adkomstveier, turisthytter og merking av stier og skiløyper er eksempler som har til hensikt å få flere til å bruke naturen. Fellesturer med en turleder som planlegger og fører sine deltakere på skogstur eller til fjells bidrar til at mange får ta del i friluftsliv på en måte som er tilrettelagt, trygg, ukomplisert og kosteffektivt

Turglede skapes av gode opplevelser på tur enten alene eller sammen med andre. For mange av oss vil det være utendørs aktivitet i barneårene som har etterlatt gode minner og lagt grunnlag for at vi i voksen alder fortsatt opplever trivsel og glede ute i naturen.  Glede knyttet til den første abboren fanget på egen stang, første overnatting i telt, pølse stekt på spidd og varm kakao ligger lagret i hukommelsen knyttet til det å være på tur. For enkelte voksne vil synet av tre elger på andre siden av tjernet og bestigning av Galdhøpiggen erindres med skrekkblandet fryd. For andre vil vårens årlige tilbakekomst av blåveis og hvitveis i skogbrynet bidra til at vi setter pris på naturen og har glede av å være på tur.

Lokal turaktivitet i Buskerud Midtfylke

Bjørndalskollen, Modum
%d bloggere liker dette: