Vestskauen

Scroll nedover på siden for turbeskrivelsene

Med Vestskauen mener vi i denne sammenhengen skogsområdene på vest av Krøder-fjorden og Snarumselva fra Noresund i nord til kommunedelet mot Modum i sør, og til Sigdalsdelet i vest. Området inkluderer Rundskogen, Hovden og Råenskogen fram til Røvsåhøgda.

Mpt Røvsåhøgda, Vestskogen

Flere turstier i området krysser kommunegrensen mellom Krødsgerad og Sigdal, og disse turforslagene vil derfor tas med i turtipsene for begge kommunene.

Fotturer på vestsiden av Krøderfjorden

Til topps på Fyrandflaget

Fyrandflaget er åsryggen vest for Skinnes og Fyrand gårdene på sørvestsiden av Krøderfjorden. Dette er et populært mål for lokale turentusiaster, og både utsiktstårn, bord og benker er på plass til besøkende. Selve åsen er ikke spesielt høy med side sine 414 meter, men utsikten østover mot Krøderen og fjorden er flott

Folksomt på Fyrandflaget

Vi starter turen vår fra FV 2896, Vestsideveien, ved avkjøring til Skinnesmoen. Det er skiltet og merket tursti fra avkjøringen. Den 2,5 km lange stien opp er småkupert og uten store utfordinger. Vel oppe er det tid for rast på tilrettelagt spiseplass. En tur opp i tårnet gjør rundskuet enda bedre, og derfra kan vi komplettere utsikten mot Glesne kapell og Krøderen “sentrum” med utsikt nordover mot Olberg Kirke og Noresund

Tilbaketuren legger vi langs rødmerket sti på baksiden av Fyrandflaget. Snart kommer vi ned til skogsbilvei som vi kan følge ned til Vestsideveien. Her tar vi venstre og følger bilveien omlag 300 m til turens utgangspunkt. Rundturen er drøye 7 km, og enkel

Langs “Presteveien” mellom Prestfoss og Noresund

“Presteveien” mellom Holmen Kirke i Prestfos og Kirke på Noresunder en århundre gammel gang og ridevei benyttet av sokneprest og kapellan mens Krødsherad fortsatt tilhørte Sigdal Prestegjeld (til 1960). Prestegjeldet er omtalt skriftlig allerede i 1429, og vi må anta at veien er minst like gammel. Det er en lang og strabsiøs ferd om en skal gjøre hele distansen, som også innebar rotur over fjorden på Krødsheradsiden

Vi velger å starte turen vår fra hyttefeltet på Hovden. Adkomst hit fra FV 2896, Vestsideveien, ved Søre Bjerkerud hvor inn på Hovdeveien. Denne følges helt opp til hyttefeltet Bekkemyrhøgda, Hovdekollen. Her er det P-område. Omlag 300 m forbi hyttefeltet krysser “Presteveien”.

Ta inn på den merkede stien og følg denne over sva og småmyrer, kryss tømmervei, og videre gjennom skogen til Råensetra. Videre i slak motbakke mot Røvsåhøgda til stidele. Vær OBS her; den mest brukte stien fortsetter rett fram til selve kollen, mens vi skal ta til venstre og følge det lille skiltet “Presteveien” gjennom hogsfelt/plantefelt. Etterhvert blir stien tydeligere. Den passerer myrområde før ankomst til idyllisk skogstjern, Nokketjenn. Videre langs markert fjellrygg ned Prestefruebakkene og forbi Hattefurumyrene til nytt stidele. Stien videre mot Prestfoss blir nå markert bedre. Det bærer slakt utover og hvilestedene “Storesess” og “Veslesess” passeres før “Karl Johan”.

Stien videre følger på siden av skogsbilveien med til Ramstad. Holmen Kirke er nå i syne, og veien kan følges til målet. Turen er omlag 13 km én vei, og drøy å gjennomføre tur-retur på samme dag.

Fra Rundskogen til Norefjell

Rundskogen er jord- og skogbruksbygda sør for alpinanleggene på Norefjell. Her, halvveis opp mot fjellet, har folk livnært seg i flere hundre år, og det bor fortsatt flere familier på Rundskogen. Før 2. Verdenskrig hadde flere av gårdene på vestsiden Krøderfjorden setre på Norefjell. Drifteveien til fjells fulgte Bjøreelva – Fosslielva. I dag er det god hovedvei til Rundskogen og flere lokalveier, noen med, noen uten bom

På denne turen velger vi å følge Fossliveien til like forbi avkjøring til venstre (skogsbilvei til Rime og Gutterud). Vi følger veien bare 100 m til bru over Fosslielva. Her parkerer vi bilen, og rusler tilbake til Fossliveien. Vi følger denne omlag 700 m før vi tar inn på gammel vei langs Fosslielva fram til skogshytte og liten foss i elva. Herfra langs “hyttestien” tilbake til Fossliveien, som vi nå følger fram til Fossli Framgård. Like før brua tar vi inn på den gamle drifteveien mot Norefjell, og følger denne oppover langs den ville fjellelva. Etter en knapp kilometer tar sti inn til venstre, og fører fram til flott foss.

Vær forsiktig her om det er mye vann i elva. Tilbake på driftveien følger vi denne til hyttefeltet ved Puttansetra. Her tar vi inn på stien som følger “Nedre Djupsjøløype” ned til Fosslielva. Etter passering av myrdrag er dert mulig å vade elva på noen svaberg til motsatt side. Vi kommer raskt inn på Fossliseterveien, som følger sørsida av Fosslielva tilbake til Fossli-gårdene og vårt startpunkt. Rundturen er omlag 8 km.

Skogstur fra Rundskogen til Gutterud

Bygda Rundskogen ligger vest for Krøderfjorden, med avkjøring fra FV 2896, Vestsideveien, ved Lesteberg, vel 2 km sørover fra Noresund. Følg Rundskogveien til 500 m forbi bru over Fosslielva. Her fortsetter Rundskogveien til høyre og opp bakkene til Rund-gårdene som passeres over gårdstunene. Følg veien, som nå endrer karakter til skogsbilvei, til lunneplass/snuplass.

Vi setter bilen her, og legger i vei videre på delvis gjengrodd tømmervei omlag 2 km til toppen av åsen (600m) før det bærer utover langs sti 500 m til inn på skogsbileveien til Gutterud. Det er vel 2 km dit, og underveis passerer vi den nedlagte boplassen Rime. Vel framme på den vakkert restaurerte skogsgården Gutterud har vi utsikt mot Andersnatten og Nedre Eggedal.

Etter velfortjent rast følger vi skogsbilveien tilbake, men denne gangen følger vi skogsveien 4 km ned avkjøring høyre side. Ta inn på denne kjøringen mot Åsen. Knappe 200 m inn på avkjøringen tar sti av …rett fram … der bilveien dreier 90 grader høyre. Vær litt OBS her. Følg stien helt fram til jordekant med grind. Ta opp høyre langs gjerde til skogshytte. Fra denne er det sti de siste 500 m tilbake til bilen. Turen er omlag 12 km

Rundtur om Glessjøen og Hestetjenn

For adkomst til startpunkt for denne turen ta av fra FV 2896 mot Glessjøen ved Råen. Vi følger Glasrudskogveien til 90 graders kurve med veidele og P-område. Vi befinner oss nå omlag 400 m fra nordenden av Glessjøen. Vi forlater bilen her og tar fatt på dagens rundtur på merket sti til Hestetjenn. Turen følger gammel tømmervei i slake motbakker opp til Snurremyrhøgda før slakt gjennom hyttefelt til Hestetjenn. Det er fin rasteplass der vi kommer ned til tjennkanten

Rast ved Hestetjenn

Etter hvil går vi tilbake på skogsbilvei og følger denne sørover langs Hestetjennbekken og senere Røvsåa. Vi passerer noen spredte hytter og etterhvert åpner terrenget seg og vi ser utover Glessjøen. Vi fortsetter langs veien gjennom nok et hytteområde, Rensla, og veien dreier nå nordover omlag 2 km langs bredden av det store skogsvannet. Tilbake ved turens utgangspunkt har vi unnagjort en fin skogs- og utsikstur på vel 7 km.

%d bloggere liker dette: