Sigdal nedre

Scroll nedover på siden for turbeskrivelsene

Med Sigdal nedre mener vi i denne sammenhengen området fra Sigdals grense mot Modum i sør og øst, til Vad og Velstad i nord, og til Grenskogen i vest. Turområdene med utgangspunkt Nerstad til seterområdene øst for Simoa fra Solumsmarka til Finnerud -skogen beskrives her sammen med led og boplasser vest for Simoa fra Gren til Velstad

Utsikt fra Tresåsen, Solumsmarka

Fotturer i Nedre Sigdal

Til Koboltgruvene og Hoggvarden fra Øverbyroa

Da gruvedriften ved Blaafarveværkets Koboltgruver var på sitt største på 1800-tallet fant mange unge arbeidere fra Simostranda i Modum og fra Solumsmoen i Sigdal inntekt ved gruvene i Skuterudåsen. På Sigdalssiden ble også husmannsplasser og bygselsplasser etablert og et nett av arbeidsveier ble gått opp. På denne turen vil vi følge noen av stiene som etterhvert har blitt til tømmerveier for både hest og traktor

Vi starter vår tur fra P-mulighet like forbi tunet på den østligste av Øverbygårdene (Øverbyroa). Herfra går det i dag traktorvei videre omlag 500 m til veidele ved lita ballslette. Vi tar venstre og følger traktorveien oppover langs bekk. Vi passerer etter ei stund Risgardtjern på høyre side. Vi fortsetter gjennom S-sving til møte med “Haugfosstien”. Vi tar til venstre og følger den merkede turstien til Skuterudsetra. Herfra bærer det slakt utover til Koboltgruvene som vi følger fra Nordgruvene, langsetter Mellomgruvene, over Gruvetråkka og til Sydgruvene

Herfra følger vi merket “Kultursti” om Hoggvarden og ned til bygselsplassene vest for kollen. Vi kommer til Ryghsetra, hvor husene står, og vi passerer tuftene på Retrum, en gang områdets eneste husmannsplass. Vi følger gammel tømmervei nedover bakker og forbi Skjerpet til ballslette og til Øverbyroa

Om Øverbykollen til Solumsetrene og Gampehue

Kommunegrensa mellom Sigdal og Modum går litt rart i dalføret. Øst for Simoa går delet ved Bakke Bru og følger snarere gamle gårdsgrenser enn å følge terrenget, og vest for Simoa går grensen drøye 3 km lenger nord ved Åsterudelva. Hva enn bakgrunnen er, begge områdene tilhørte i sin tid “Gamle Buskerud” og rapporterte til samme futen, og de to prestegjeldene Modum og Sigdal har endret sitt mellomværende flere ganger

Vår tur starter denne gangen fra den nordligste av de tre Øverby gårdene på Solumsmoen. Adkomst fra FV 287 avkjøring høyre ved Nestangen til Øverbyveien som følges vel 1 km til avkjøring venstre der Øverbyveien dreier sørover. Vi er nå inne på veien med navnet Øverbyroa, passerer tunet på Søre Øverby, og parkerer ved garasjeanlegg i enden av gårdsveien. Herfra tar vi bena fatt og følger skogsbilveien til Solumsetrene. Vi passerer snart gammelt sagbruk, Hansemoen, før det bærer jamt oppoverbakke rundt Øverbykollen

Etter 3 km kommer vi til veidele ved Svarttjern. Vi skal følge veien rett fram og går snart forbi ei gammel koie på venstre side. Vi fortsetter omlag 1 km og ser snart den (nedre) Solumsetra foran oss. Herfra er det sti videre opp bakke til (øvre) Solumsetra. Herfra fortsetter stien over Oppkastet og ut på fjellrygg, Gampehue. Videre bratt ned til den fint restaurerte husmannsplassen Dessarudhagen

Vi har nå kommet ned på gårdsveien til Dessarudplassen, hvor det som regel går travhester i innhengning. Like forbi gården stikker sti ned langs bekk, og det er bru over og traktorvei videre til garasjeanlegget på Øverby. Turen er vel 8 km lang, hvorav nesten 5 langs skogsbilvei.

“Seniorbenken” på Allmannsåsen

“Seniorbenken” står på Allmannsåsen i Nedre Sigdal. Det er merket sti opp fra Kjerkemoen, Nordre Green, Vestsideveien mellom Kolsrud og Prestfoss.. 2,5 km opp. Kort men bratt hestevei til topps. Fra toppen er det merket sti videre om gapahuken overfor gården Kvisle. Rundturen om Allmannsåsen og gapahuken er omlag 8 km.

Tid for rast på Allmannsåsen, Nedre Sigdal

Til topps på Tresåsen på Solumsmoen

En spennende nærtur på Solumsmoen. Turen starter ved avkjøring fra Sigdalsveien til Solum Gård (300 m forbi Shell). Blåmerket sti tar av til venstre like opp i bakken mot Solum, og god skogssti leder i slak motbakke nordover til toppen etter omlag 3 km. Det er en lettgått tur over sva og lyngheier. Fra toppen er det flott utsikt mot vest og nord. Det er merket to veier ned. Dersom det er glatt velg samme vei ned som opp. Den andre har par litt vriene punkter om det er is eller vått.

Sensommer på Tresåsen

Stien mellom Solum og Tjuvnatten

En spennende tur i Nedre Sigdal er den merkede stien mellom Solum og Tjuvnatten. Med avkjøringen til Solum fra FV 287, Sigdalsveien, like nord for Shell-stasjonen på Solumsmoen, som P-mulighet, rusler vi gårdsveien opp til de to flotte gårdene, passerer tunet på den øvre Solum-gården, og følger veien til endepunkt. Her starter starter blåmerket tursti til Tresåsen

Første del av stien går bratt opp lia til fint utsiktspunkt. Videre forbi krigsminne (H7) til toppen av Tresåsen. Her er det vid utsikt mot bygda under, og det turkasse for den som vil fortelle “at her var også jeg”. Vi fortsetter stien nordover, og kommer etter 200 m til stidele merket “Tjuvnatten”. Ta til høyre og følg stien over svaberg og gjennom glissen furuskog omlag 2 km. Under oss på høyre side har vi den dype Puttdalen som skjærer seg som en ravine i åsen. På venstre side ser vi mot Simoa og bebyggelsen ved Nerstad. Vi kommer etterhvert inn på gammel tømmervei (fra Kolsrud) som vi følger nye 2 km til sti tar bratt opp siste 500 meter til Tjuvnatten. Herfra kan vi skue utover store deler av Sigdal. Vi har gjort unna vel 6 km fra startpunkt Solum. Etter solid rast er det tid for vendereis, og vi går motsatt vei tilbake til Tresåsen. Herfra tar vi den nordlige stien ned til Sigdalsveien

På barfrost til “Geitedansen”

I lav vintersol byr den syd og vestvendte siden av Nedre Sigdal på flotte turmuligheter. En tur fra Nerstad skole langs Skatvetveien til møte med Rabbenveien er første etappe på tur til «Geitedansen». Vi følger Rabbenveien om lag 500 meter forbi Støvern gårder før vi tar til høyre mot Hagamflata. Herfra kan vi følge blåmerket sti (om det er barmark) eller skogsbilvei til rasteplass på «Geitedansen». Turen blir omlag 6 km tur retur.

Om dagsform, sti-forhold og været tillater det kan turen forlenges på blåmerkede stier mot både Skatvetsetrene mot Nattjennåsen. Men vær OBS på at dagene er korte om du legger ut på langtur i desember. Ta med mobilen, og si fra hvor du skal før du legger i vei

Rasteplassen ved Geitedanseb

Rundløype om Tjuvenatten

Et fint turmål i Nedre Sigdal er Tjuvenatten (369 m). Det er skiltet og merket rundløype til dette fine utsiktspunktet nord for Kolsrud og øst for By gårdene. Adkomst til startsted er å ta inn avkjøring fra FV 287 til Rabbenveien ved Kolsrud, og følge denne 3 km til Varsla hvor innkjøring høyre til Østbyveien. Denne følges fram til vegbom (vegen videre er normalt stengt for andre enn grunneiere) hvor vi kan sette bilen og ta på tursekken

Etter 300 m tar tømmervei inn til høyre. Vi følger denne forbi Gulbergtjenn til vedplass. Her stikker merket sti/tømmerslep inn østover fram til tømmervei (fra Kolsrud). Vi tar til venstre og følger veien slakt oppover vel 1 km inntil skilt viser sti bratt opp til toppen av Tjuvenatten. Her er det utsikt mot Simoa, Grenskogen og dalen nordover mot Prestfoss

Stien videre følger ryggen mot nord inntil stien vender nedover og inn på traktorvei til endepunkt for skogsbilvei. Stien (gammel hestevei) tar inn mot sørvest, og vi følger denne inntil vi kommer fram til skogsbilveien. Denne følger ned slak bakke til vegbom hvor vi parkerte. Lengde på turen er 7 km, og turen er uten store utfordringer

På setervei og sti fra Nerstad til Nattjennåsen (643 m)

Kommunedelet mellom Sigdal og Modum følger åsryggen nordover fra Haugfoss til Finnerudskogen. På Sigdalssiden fra Solum til Nattjennåsen har området vært benyttet til sommerbeite og setring helt fram til 1950-tallet. Området hadde på det meste flere enn tjue setre. Mange av seterbygningene er vel ivaretatt og blir i dag brukt til fritidsformål, og gamle drifteveier er i dag merket som turstier

Utgangspunkt for dagens tur er Hagamoen (Hagaflata), hvor P-mulighet, info-tavle og start på stimerking. Adkomst til dagens turstart, Hagamoen, er enklest fra avkjøring fra FV 287, Sigdalsveien, på Nerstad hvor inn på Skatvedtveien opp bakkene til møte med Rabbenveien. Her tar vi venstre og følger Rabbenveien 1 km til avkjøring høyre til Hagamoen hvor P-mulighet, info-tavle og start på sti-merking

Sti tar inn til høyre etter 100 m, og vi følger god sti fram til rasteplassen Geitedansen. Det er i tidligste laget for oss å stanse her, så vi fortsetter langs skogsbilveien til skilt som viser Nattjennåsen venstre (vi skal senere komme tilbake her) og Skatvedtsetra høyre. Vi skal til høyre, og følger gammel setervei videre forbi Djupedal. Senere deler stien seg, og vi følger merkingen venstre fram til den nordre Skatvedtsetra (Vebjørnstra). Det går bilvei fram hit. Turstien går opp venstre like forbi ny hytte. Ei bratt kneik før gjennom skogen fram til Støvernsetra

Vebjørnsetra

Videre forbi Haugsetra, over myrområde før bratt opp til Høgsetrene. Fire av setrene er oppe står fortsatt og er i fim stand. Fra øverste Høgsetra er det fantastisk utsikt mot Tyrifjorden, Øståsen i Modum og Røyse i Hole. Stien videre går i slyng opp til tårnet på Nattjennåsen. Like ved tårnet er det sittebenker, og det er også en fin gapahuk like ved

Tilbaketuren starter vi ved å følge ryggen rett sørover (umerket) og vi kommer snart inn på kjørespor etter 4-hjuling. Sporene tar oss ned til gammel traktorvei og til ny blåmerking fra Trytetjenn mot Hagamoen. Stien er tydelig og fin og går over fjellrabber, myrer og gjennom småkupert furuskog

Svartebergflaget

Underveis passerer vi Svartebergflaget (gåmann-merket avstikker) før veien blir bedre og vi kan følge den til Geitedansen og ned siste bakkene til Hagamoen. Turen er vel 12 km, og vil nok føles slitsom for noen

Fra Hovlandsetra til Nattjennåsen

Nattjennåsen er med sine 642 meter høyeste punktet i åsen som strekker seg fra Haugfoss i sør til Finnerudskogen i nord. På Finnerudskogen møtes de tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad, mens selve Nattjennåsen ligger i Sigdal. Området har vært mye benyttet til setring for gårdbrukere i Nedre Sigdal og drifteveier og gamle stier binder setre og voller til bygda og hverandre. Hovlandsetra og Moesetra ligger nord for Nattjennåsen

Vårt utgangspunkt er Hovlandsetra. Adkomst fra den kommunale Finnerudskogvegen som tar av fra FV 287 ved Vad i Sigdal. Alternativt kan samme veg følges opp fra Krøderen til Finnerudskogen. Tømmervei tar inn like sør for Finnerudtjenn. Som regel er veien åpen, og vi kan kjøre den 2,5 km, nesten helt fram til Hovlandsetra. Dersom veien er stengt, så må turstart bli fra vegbom, og vi må rusle de 2,5 ekstra km til Hovlandsetra

Hovlandsetra

Det er merket sti inn ved gammel tømmerbygning (Moesetra). Første del går gjennom granskog i slak stigning sørover og senere sørøstover og inn i område med glissen furuskog, bergknauser, myrer og idylliske små tjern. Siste delen fram til toppen er det flott utsikt mot øst, og vel oppe brer utsikten seg også søroevr og vestover. Det er både tårn, gapahuk, krakker og turbok på toppen. Fra Hovlandsetra er distansen omlag 3 km. Returen gjør vi samme vei som vi kom opp, men for den som er flink til å lese terreng og bruke kart og kompass kan skiløype trasé lenger øst følges tilbake.

Langs Halvfarbekken til Svartebergflaget

Svartebergflaget er den mørke fjellsida øst for Hovland og Hunstad gårdene i Nedre Sigdal. Navnet illustrerer fjellet. Det er merket rundløype fra Hagamoen (Hagaflata) til Svartebergflaget. Adkomst til turstart, Hagamoen, er fra avkjøring FV 287, Sigdalsveien, på Nerstad hvor inn på Skatvedtveien til møte med Rabbenveien. Her tar vi venstre og følger Rabbenveien 1 km til avkjøring høyre til Hagamoen hvor P-mulighet, info-tavle, skilt og start på sti-merking

Vi krysser Halvfarbekken, tar inn høyre og følger traktorvei 200 m til vedplass. Etter passering kommer vi inn på grønn tømmervei nordover. Vi går gjennom lettgått skogsterreng, med bekkedalen under oss på høyre side. Etter 2 km krysser vi Halvfarbekken og starter på bakkene mot Svartebergflaget. Etterhvert erstatter sti tømmerveien, og siste delen at oppstigningen er bratt og litt eksponert om en har “høydeskrekk”. Vel oppe på flaget er det svaberg og flott utsikt mot Nedre Sigdal. Det er turbok her oppe og bredt utvalg av fine rasteplsser

Utsikt fra Svarteberget

Det er blåmerket sti (litt utydelig) videre mot sør over lynghei til møte med traktoveien som kommer ned fra Nattjennåsen. Vi følger denne forbi Geitedansen og tilbake til Hagamoen. Rundturen blir da omlag 7,5 km.

%d bloggere liker dette: