Norgeskart.no

Norgeskart.no er Norges Kartverks digitale kart over Norge

Norgeskart.no kan lastes ned gratis som app på PC, nettbrett og mobiltelefon.

Ved bruk av den digitale tjenesten kan bruker orientere seg ved å søke på område der bruker befinner seg og deretter zoome seg inn på steder, veier, merkede og umerkede stier. Norgeskart.no er enkel å benytte seg av. Med appen nedlastet på mobiltelefon kan beskrevet tur følges gjennom terrenget hvor også din posisjon (GPS) vil vises.

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=3&lat=7197864.00&lon=396722.00

Alle bilder

Statens kartverk

Statens kartverk er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedkontoret ligger på Hvervenmoen ved Hønefoss i Ringerike kommune. Statens kartverk har vært e…

%d bloggere liker dette: