Holleia nord

Scroll nedover på siden for turbeskrivelsene

“Holleia nord” beskriver i denne sammenhengen turområdet i den delen av Holleia som ligger med adkomst fra Krødsherad og Ringerike. Det store skogsområdet er delt mellom kommunene Modum i sør, og Krødsherad og Ringerike i nord. De tre kommunenes grenser møtes like vest for toppen Grønknuten som liggersentralt i Grønknuten Naturreservat. Den nordligste delen av Holleia grenser mot Soknedalen i nord

DNT Grønknutkoia, Holleia

Holleia er først og fremst et stort og viktig skogsområde med århundrelang tømmerdrift og trelastproduksjon. Den nordlige delen av Holleia er den høyestliggende delen med preg av bevart naturskog mange skiltede og merkede turstier.

Fotturer i Krødsherad-Holleia

Rundtur fra Krøderen om Flåmyrtjenna og Råaråsen

Med Krøderhallen som utgangspunkt følger vi merket tursti om Tufta til Tjennsmyr

Like forbi Tjennsmyr kommer vi til endepunkt for skogsbilvei. Vi følger veien til kryss hvor vi tar skarpt til venstre og følger veien i slyng opp til Flåmyrtjenn. Litt nord for tjennet tar merket sti av mot høyre og over kort myr. Grei sti videre til de små “Femtjerna”. Herfra er det en gammel, men godt synbar merking sørover gjennom myrlendt landskap og over furukledde sva til vi møter tømmervei ved Råaråsbråten. Herfra kan skogsbilvei følges forbi Toffetjenn før inn på tømmervei ned bakkene mot Svarttjenn. Gangvei herfra tilbake til Krøderhallen. Turen er omlag 10 km.

%d bloggere liker dette: