DNT

Ut på Tur er en av Den Norske Turistforenings aktiviteter for godt voksne medlemmer. Naturopplevelser for livet ligger som visjon i DNTs arbeid for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv for alle. DNTs viktigste bidrag til folkehelsen er å bidra til at terskelen for å drive med friluftsliv er så lav som mulig, og at de sosiale forskjellene i bruk av natur og friluftsliv ikke øker. Organisasjonens rolle er å legge til rette for organisert og egenorganisert friluftsliv for store grupper av befolkningen, men de jobber også politisk for økt satsing på folkehelse og friluftsliv.

Ut på Tur – Modum & Sigdal ble etablert av DNT Drammen & Omegn og den kommunale Frisklivssentralen i Modum på nyåret i 2011. Siden 2015 kom også Sigdal med. Formålet har hele tiden vært å aktivisere pensjonister til moderat utendørs trening

DNT Drammen & Omegn

%d bloggere liker dette: