DNT

DNT – aktivitet med mål og verdi

Den Norske Turistforening har en rekke aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre. Naturopplevelser for livet ligger som visjon i DNTs arbeid for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv. Friluftsliv er en viktig del av norsk kultur, og det er til og med definert av våre parlamentarikere. I Stortingsmelding 39, 2000-2001 står beskrevet; Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse

DNTs viktigste bidrag til folkehelsen er å bidra til at terskelen for å drive med friluftsliv er så lav som mulig, og at de sosiale forskjellene i bruk av natur og friluftsliv ikke øker. Organisasjonens rolle er å legge til rette for organisert og egenorganisert friluftsliv for befolkningen, men den jobber også politisk for satsing på folkehelse og friluftsliv

DNT arbeider aktivt for å øke tilgjengeligheten til nærnatur og etablere merkede stier i tilknytning til der folk bor, og gi allmenn turinformasjon via UT.no. Dette gjør friluftslivet mer tilgjengelig for den enkelte. DNT engasjerer seg sammen med andre organisasjoner sterkt for å inkludere nye grupper inn i friluftslivet. Med aktiviteter og frivillighet inviterer de grupper og enkeltpersoner med på turer i nærområdet og på lengre turer i håp om å gi gode, spennende naturopplevelser, nyttig erfaring og fornuftig opplæring i friluftsliv. Målet er at den enkelte skal få oppleve trivsel og mestring som kan gi god helsegevinst.

%d bloggere liker dette: