Turlederen

Turlederens viktigste oppgave er å vise vei og lede sine deltakere trygt mot målet. Når turledern planlegger og forbereder seg til å lede en gruppe, er tilstreben han/hun å formidle informasjon …i forkant av tur… på en slik måte at deltakernes forventninger står i rimelig forhold deres gjennomføringsevne. Det er viktig at den enkelte deltaker gjøres forberedt på hva som venter. Turlederen skal være observant og må ta hensyn til at det er forskjell på deltakernes kondisjon, styrke og evne til å bevege seg utendørs. Noen kan ha bevegelseshemning i ulendt terreng, mens andre kan ha høydeskrekk eller balanse-problemer. Selv om turmål og veivalg bør inneholde utfordringer, er ingen tjent med at en deltaker ikke greier å gjennomføre. På den annen side er noen er i overkant skeptiske til egen gjennomføringsevne, og at de fleste kan med litt erfaring og trening utfordre sine imaginære grenser. En hjelpende hånd er ofte det lille som trengs. Aktivitet som utfordrer, skaper positivt engasjement og mestringsfølelse. Det gir personlig bonus

En turleder snakker ofte med kjentfolk før turvalg. Dette gjøres ikke bare for å finne vei, men også for å knytte informasjon og gode historier til turen og veipunkter som passeres En god turleder respekterer og har omsorg for sine deltakere. Turlederens oppgave er å være inkluderende og motiverende. Deltakere representerer noen ganger et tverrsnitt av samfunnet, og vil ofte være en kunnskapsrik og livserfaren gruppe mennesker. De aller som har hatt et aktivt friluftsliv har stor livsglede, styrke og solid kondisjon til langt oppe i 80-årene.

%d bloggere liker dette: