Tid til overs

De første årene som pensjonist er for de fleste en god periode av livet. Endelig tid til overs. Mulighet til å gjøre ting man lenge har ønsket, men aldri før fant anledning til. Helsa har holdt gjennom lange arbeidsår, og det er fortsatt krefter igjen. For de fleste fylles de første årene etter arbeidsslutt med utsatte oppgaver og bistand til sine nærmeste, hus og hage trenger vedlikehold, hytta skal endelig bli ferdig, voksne unger skal hjelpes gjennom travle dager og barnebarn følges opp. Tidsklemma forsvant ikke helt, men nå bestemmer en i det minste selv egen arbeidstid. Samtidig kan det ikke underslås at økt alder byr på helsemessige utfordringer, og det er derfor viktig å ta grep for å for å ta vare på seg selv både fysisk, psykisk og sosialt.

Kafferast på tur

Det er en kjensgjerning at selv moderat fysisk aktivitet er bra for helsa. Dette gjelder for hver enkelt især, men også samfunnsmessig er det store gevinster å hente i forbedret folkehelse. Om vi passer kroppen like bra som den nye bilen, klarer vi kanskje å unngå eller i det minste redusere slitasjekostnader i form av nedsatt livskvalitet. For kjøretøy er det i Norge innført lovpålagt regelmessig kontroll, og for kroppen er det minst like viktig å gå til årlig helsesjekk. Det aller viktigste er allikevel at kropp og sinn får sitt daglige vedlikehold, og gis anledning til å beholde sine evner og egenskaper. Fysisk og sosial trening er særlig viktig når en drar på årene. Friluftslivsaktivitet er et bredt sammensatt begrep som innebærer å være ute i frisk luft og bevege seg i naturen. Mennesket selv er en del av naturen, og det er kanskje derfor at folk flest trives der bilder, lyder og lukter er naturens egne, og hvor ro og frihet gis næring.

%d bloggere liker dette: