Tur-oversikt

Flere av de beskrevne turene i Buskerud Midtfylke krysser kommunegrensene mellom Modum, Sigdal og Krødsherad. Andre turer går innom tilstøtende kommuner, men er naturlige turmål for moinger, sigdøler og kryllinger.

Turenes utgangspunkt er angitt som referanse i oversikten

Fotturer i Modum

Øståsen

 • Langs «Gamle Finnevei» til Svarvestolen. Vassbunn, Geithus
 • Rundtur om gamle boplasser i Finnemarka. Engersetra, Åmot
 • Fra Åmot til Verpstjern og Bjørndalskollen. Åmot sentrum
 • Om Knivesetra til Snaukollen og Dælatjern. Nygårdshøgda, Åmot
 • Fra Nygårdshøgda om Dælatjern til Trollåsen. Nygårdshøgda, Åmot
 • Rundtur om Dypingen, Sandungen og Åsvanna. Nygårdshøgda, Åmot
 • Til «røverhule» og «trimkasse» i Bjørndalsmarka. Åmot sentrum
 • Til Glomsrudkollen, Maurtjern, Zinkgruver og Åstjern. Damtjernveien/Holotjernveien, Åmot
 • Om Sønsteby over Glomsrudkollen til Holo og Ihlen. Vassbunn, Geithus
 • Fra Sponevollen til tårnet på Hovlandsfjell. Sponevollen, Geithus
 • Tur om Flagervann til Nykjua. Sponevollen, Geithus
 • Dagstur om Heggenvollen, Saga, Grunnvannet og Elgtjerna. Sponevollen, Geithus
 • Sommertur nord på Hovlandsfjell. Hoppsenteret, Vikersund
 • Rundtur om Skittjern og Urdvannet, Hoppsentret, Vikersund
 • Om Dam-Heggesjø, Lang-Heggesjø og Hvalsbroktjern. Heggsjøveien, Vikersund
 • Fra Djupengrop om Hvalsvarden, Hvalsdammen og Austadsetra. Djupengrop, Vikersund
 • Over Sjutjernflata til Sandvollen. Djupengrop. Vikersund
 • Langtur om Sandtjern, De Pene Tjerna, Bumla og Lunnås. Djupengrop, Vikersund
 • Til Sandvika og over Hestås. Djupengrop, Vikersund
 • Sommertur langs skiløype og sti til Breili. Bekkeli, Breiliveien, Vikersund
 • Til Rævassbjørn og Snøkollen. Breiliveien, Vikersund
 • Vintertur langs «Dælaveien» til Damtjern. Åmot sentrum
 • Langs «Gamle Kirkevei» fra Vikersund til Heggen Kirke. Vikersund sentrum
 • Langs «Gamle Kirkevei» fra Vassbunn til Heggen Kirke. Vassbunn, Geithus
 • Skogstur i Heggen prestegårdsmark, Hoppsenteret. Vikersund
 • Langs Vikerfossen til «Bondebrua» ved Bergsjø. Vikersund sentrum
 • «Panorama Tyrifjorden», Steintangen badeplass. Øst-Modum
 • Til Askerudjuvet på Øst-Modum, Gulsrud Kirke. Øst-Modum
 • Opp «Dokkaløypa» og ned Austadseterveien. Vikersund stadion

Modum nord

 • Fra Snarum om Ukseøyet og rundt Sysletjern. Snarum
 • Fra Presterud om Arnestjern og rundt Langsjø. Drolsum
 • Den store seterrunden i hjertet av Holleia. Svartputt, Kløftefoss
 • Langs sti og vei mellom Sørli og Steinsvollen. Sørliveien (bom), Drolsum
 • Spennende historier fra hjertet av Holleia. Vesetrudveien (til bom), Nakkerud
 • Fra Hesjevollen, Gundhusvollen og Kartås til Grønknuten. Hesjevollen, Kløftefoss
 • Langs seterveien til «Abelone». Flannum skytebane, Vikersund
 • Morudskogen, med Sæteråsen og Dypingdal. Snarum kirke
 • På snøføre fra Kløftefoss til Damtjern. Kløftefoss samfunnshus
 • Rundtur om Kaggefoss og Bjørnetangen. Holemoen, Sysle
 • Rundtur om Kaggstad og Skinstad. Holemoen, Sysle
 • Over Vinåsen og Langsrudåsen til Ruud. Kongsrud grendehus, Vikersund
 • Over Tonsåsen om Syvertsmyr til Svarterud og Hestebråten. Torsby steinbrudd, Drolsum
 • Gard-i-mellom på Drolsum. Idrettsplassen, Drolsum
 • Rundtur på vinterføre nord og vest i Vikersund. Vikersund stasjon
 • Til boplasser, gårdsbruk og Deadwood City på Kløftefoss. Kløftefoss samfunnshus

Modum midtre

 • “Kulturstien Øya” i Vikersund
 • «Modum på langs – Nord». Vikersund sentrum
 • «Modum på langs – Sør» . Geithus sentrum
 • Til «Hæsjdæl’n» , Gravfoss og helleristningene ved Katfoss. Furumo, Geithus
 • Fra Vikersund til Modum Bad. Vikersund sentrum
 • Fra Furumo om Kaggefoss til Koboltgruvene. Furumo, Geithus
 • På kryss og tvers i Kalager og Skredvigskogene, Skredvig barnehage, Geithus
 • Januarvandring langs Drammenselva. Embretsfossveien, Åmot
 • Furumo-løypene. Furumo, Geithus
 • Fra Furumo om Grava, Fosnæs og Modum Bad. Furumo, Geithus

Modum sør

 • På «Collettstien» gjennom Bakåsen til Nykirke. Buskerud Gård, Åmot
 • Langs «Gamle Sigdalsvei» til Haugfoss og Blaafarværket. Åmot sentrum
 • Rundtur i Sætersberga og Skibrekkåsen. Buskerud barneskole, Åmot
 • Rundtur fra Simostranda til Røysa. Ole Einars Plass, Simostranda
 • Skogstur i Grefstadhallen. Jakobsløkka, Nævraveien, Bingen
 • Skogstur til Kroktjern og gjennom Blådalen i Bingen. Mortenstjern, Bingen
 • Rundtur på gamle stier fra Bingen til Røysa. Mosletta stadion, Bingen
 • Fra Steinsrud til Dammane. Steinsrud, Bingen

Modum vest

 • «Haugfosstien» – arbeidsveier mellom gruver og verk. Haugfoss nord
 • Fra Kleven til Tingelstadtjern og «Tjennsåsen». Klevenveien, Simostranda
 • Skogstur i Tandbergmarka på Simostranda. Klevenveien, Simostranda
 • Fra Haugfoss til bygdeborgen på Brustigåsen. Haugfoss nord
 • Bygdesjå på Vestre Spone. Gimle grendehus, Vestre Spone
 • Til Tingelstadtjern og Skreia. Haugfoss nord
 • Vår i Dokkene Naturreservat. Vestre Spone kirke
 • Gamle veier til boplasser under Hoggvarden. Vestre Spone Kirke
 • Turer ved Koboltgruvene i Skuterudåsen. Koboltgruvene, Sysle
 • Historisk vandring fra Skuterudflata til «Koboltkoia». Skuterudflata, Sysle
 • Fra Koboltgruvene til Hovdekollen. Koboltgruvene, Sysle
 • Verden sett fra Hovdekollen. Stryken bru, Snarum
 • Til de glømte koboltgruvene i Svartfjell. Korsbøenveien/Verkensveien, Snarum
 • Solskinnstur til Høgtidsåsen. Korsbøen, Vestre Snarum
 • Vintervandring på Vestre Spone. Gimle grendehus, Vestre Spone

Fotturer i Sigdal

Grenskogen

 • Grenskogen, livskraftig grend med historie fra vikingtid, Vatnås Kirke
 • Langs vei og sti rundt Lauvnesvatnet. Vatnås Kirke
 • Fra Ingebu til topps på Flaghylla. Ingebu, Letmoliveien, Bingen
 • Vintervandring til Klabu. Vatnås Kirke
 • Fra Vatnås om Bergerud og Liagårdene. Vatnås Kirke
 • Til gamle boplasser sør på Grenskogen. Vatnås Kirke

Sigdal nedre

 • Fra Øverbyroa til Koboltgruvene og Hoggvarden. Øverbyroa, Solumsmoen
 • Om Øverbykollen til Solumsetrene og Gampehue. Øverby (nordre), Solumsmoen
 • «Seniorbenken» på Allmannsåsen, Kjerkemoen. Gren Nordre, Vestsideveien,
 • Til topps på Tresåsen på Solumsmoen. Avkjøring til Solum gårdene, Solumsmoen
 • Stien mellom Solum og Tjuvnatten. Avkjøring til Solum gårdene, Solumsmoen
 • På barfrost til «Geitedansen», Hagamoen, Støvern, Nerstad
 • Rundløype fra Østby om Tjuvenatten. Ved vegbom, Østby, Nerstad
 • På seterveier fra Nerstad til Høgsetrene og Nattjennåsen. Hagamoen, Støvern, Nerstad
 • Fra Hovlandsetra til Nattjennåsen. Finnerudskogen, Hovlandseterveien
 • Langs Halvfarbekken til Svartebergflaget. Hagamoen, Støvern, Nerstad

Sigdal midtre

 • Til boplasser i Velstad og Eikje marka (sør). Velstad (grustak), Vestsideveien
 • Til boplasser i Rolfstad og Eikje marka (nord). Prestfoss sentrum
 • Vintertur i Ramstadmarka og Holmenåsen, Holmen Kirke, Prestfoss
 • Med vinterstøvler gjennom Tukudalen, P-område nord for kryss FV 287/2894, Prestfoss
 • Med Prestfoss og Soneren i fugleperspektiv, Prestfoss sentrum
 • Theodor Kittelsens fotspor til Hellerudflya, P-plass «Lauvlia» FV 278
 • Til topps på Berganvarden. Avkjøring Bergan, FV 2820 Eidalsveien
 • Langs gammel ridevei mellom Prestfoss og Eidal. Avkjøring Øvre Vik, FV 2820, Ramstadveien
 • Langs «Kristenveien» til Grågalten. Kvilarhaugen, Rolstadveien (bom), Prestfoss
 • Over Uksåsen til Dugurdmålnatten. Ved «Krøderen Elekro – Sigdal», FV 2820, Eidalsveien
 • Til topps på Tekslehogget på Hiåsskogen. Hovet (bom), Teksleveien, Hiåsskogen

Trillemarka

 • Trillemarka; naturreservat med gammelskog, fiskevann og kulturskatter
 • Gjennom Trilledalen til Vindolvatnet, Skodølveien (bom), Grønhovdroa, N. Eggedal
 • Rundtur fra Grøsetsetra om varden på Slettefjell. Borofjellveien (bom), Ulberg, N. Eggedal
 • Rundtur fra Grøsetsetra om Gaulen og Borofjell. Borofjellveien (bom), Ulberg, N. Eggedal
 • Til Nord-Gaulen og over fjellet til Damtjenna. Borofjellveien (bom), Ulberg, N. Eggedal
 • Om Skålavatn og Vestmannåa til Åset-setrene. Nedalsveien (bom), N. Eggedal
 • Fra Grunntjennsetra til Bjønnskortenatten. Skodølveien (bom), Grønhovdroa, N. Eggedal
 • Fra Tråenvatna til Gaulen. Endepunkt Grytelvveien (bom), Hiåsskogen
 • Til Fjøslien gårdene i lia over Øgnesvannet. Grunntjønn sør, Grytelvveien (bom), Hiåsskogen
 • Fra Fjøslien til Minneskleiv. Grunntjønn sør, Grytelvveien (bom), Hiåsskogen
 • Rundtur fra Fjøslien om Bufjellsetrene, Svartetjønn og Løkeset
 • Til Langsetervarden og Steinsfjellet til Grønnlia. Grunntjønn sør, Grytelvveien (bom), Hiåsskogen
 • Fra Tråenvatna til Langseterfjellet. Endepunkt Grytelvveien (bom), Hiåsskogen
 • Fra Frøvollseter til Skålasetrene. Frøvollseterveien (bom). Eggedal
 • Fra Kverhusvatnet om Mjovatnet til Vardefjellsetre. Nedalsveien (bom), N. Eggedal
 • Fra Gammelseterdalen til Mestre. (P) Gammelseterdalen, Nedalsveien (bom), N. Eggedal

Eggedal

 • Til topps på Andersnatten. Borofjellveien (bom), Ulberg, N. Eggedal
 • Vårløysing under Borofjell. Borofjellveien (bom), Ulberg, N. Eggedal
 • Eggedal Panorama. Eggedal sentrum
 • «Madonnastien» til Bjønneskortenatten, Frøvollseterveien (bom), Vestbygda, Eggedal
 • Langs Nedalselva og til gamle garder i Nedre Eggedal, N. Eggedal samfunnshus
 • Rundtur om Drotninggutunatten. Hamregrenda, Sandvasseterveien, Eggedal
 • Fra Tempelseter til Ranten og Gråfjell. Tempelseter (bom), Eggedal
 • Fra Djupsjøen til Høgevarde, Djupsjøbekken. Djupsjøveien (bom), Eggedal
 • Under Gråfjell, om Holmevann, Steinveggsetran og Istjern. Tempelseter P-område
 • Fra Dukeli til topps på Nedalsfjellet. Dukeliseterveien, Grønhovdroa, N. Eggedal
 • Til nedlagte boplasser i Nedalen. Dammen (P), Nedalsveien (bom), N. Eggedal
 • Til topps på Haglebunatten. Haglebu Fjellstue (P), Eggedal

Fotturer i Krødsherad

Norefjell

(se også under Sigdal, Eggedal og Eggedalsfjella)

 • Sommerstien fra Norefjellhytta til Høgevarde. Norefjellveien (bom), Norefjellstua P-område

Holleia nord

(se også flere Holleia-turer under Modum nord)

 • Rundtur fra Krøderen om Flåmyrtjenna og Råaråsen. Krødernhallen, Krøderen

Vestskauen

 • Til topps på Fyrandflaget. Skinnestangen, Vestsideveien
 • Langs «Presteveien» mellom Prestfoss og Noresund, Bekkemyrgrenda, Hovden, Noresund
 • Fra Rundskogen til Norefjell. Rund gårdene. Fossliaveien, Rundskogen, Noresund
 • Skogstur fra Rundskogen til Gutterud. Endepukt tømmervei, Noresund
 • Rundtur om Glessjøen og Hestetjenn, Glasrudskogveien, P-område Glessjøen nord

Østskauen

 • Rundtur om Blodfjell. Flata, Haugerudveien, avkjøring fra FV 280 ved Roskifte
 • Rundtur om Gapahuken i Greensåsen. Avkjøring ved Nordre Green, FV 280 nord for Hamremoen
 • Til Bukkåsen, Trytetjenn og Flæa

%d bloggere liker dette: